Latest Posts

Onderwijzers let op!

Vroeg of laat krijg je als onderwijzer te maken met boze ouders. Vaak is de oorzaak hiervan “slecht nieuws”. Dit kan een afwijkend studieadvies zijn, maar ook schoolkeuze, onvoldoendes, het te laat aangeven dat iets niet goed gaat, de slechte lesopbouw of te weinig aandacht. Ouders zijn vandaag de dag erg mondig en weten zich goed voor te bereiden op een gesprek of liever gezegd confrontatie met de leerkracht. Agressie in het onderwijs is verboden en geregeld via het programma