Omgang met agressie op 1.5 mtr

Ook ondernemers steeds meer getroffen door ondermijning

  Ondernemers zijn steeds vaker de dupe van ondermijning door criminelen. Dat schrijft De Telegraaf op basis van signalen van MKB-Nederland. De brancheorganisatie kreeg de afgelopen maanden enkele honderden meldingen van bedreiging en intimidatie. Het overkwam volgens De Telegraaf een boer. Zijn kinderen werden bedreigd toen hij weigerde een loods aan criminelen te verhuren. Volgens […]
READ MORE

Netwerk Weerbaar Bestuur: voor een veilig en integer politiek werkveld

  De laatste jaren krijgen politieke ambtsdragers er steeds vaker mee te maken: bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Dit is onacceptabel, zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden. Om die reden is het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht; vandaag was de ondertekening van de officiële start. Het netwerk spant […]
READ MORE

Veel gemeenteraadsleden lijden onder verbale intimidatie

Volgens onderzoek door tv-programma EenVandaag en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder 1.354 gemeenteraadsleden, blijkt dat 36 procent wel eens te maken heeft gehad met verbale intimidatie die voor hen buiten proportie was. En in sommige gevallen bleef het daar niet bij.   Twee procent van de raadsleden heeft ook te maken gehad met fysieke […]
READ MORE

Veilig op huisbezoek

Je werkzaamheden uitvoeren bij iemand in de huiskamer, is van een hele andere orde dan de vertrouwde spreekkamer op kantoor! Je bent te gast en moet rekening houden met de ongeschreven huisregels van je klant. Dit is vaak geen probleem, mits we te maken krijgen met afwijkend gedrag van de klant of diens huisgenoten. De […]
READ MORE

De onderwijzer en agressie

Vroeg of laat kan je als onderwijzer te maken krijgen met boze ouders en/of leerlingen. Vaak is de oorzaak hiervan “slecht nieuws”. Dit kan een afwijkend studieadvies zijn, maar ook schoolkeuze, onvoldoendes, het te laat aangeven dat iets niet goed gaat, de slechte lesopbouw of te weinig aandacht. Ouders zijn vandaag de dag erg mondig […]
READ MORE