NL-IPV Security Management

NL-IPV totaal installatie.

Bij het NL-IPV kunt u terecht voor advies op het gebied van veiligheid en beveiliging. Wilt u camera beveiliging, dan maken wij samen met u een cameraplan. Hieruit wordt duidelijk welk type camera’s u nodig heeft, het aantal en vooral wat er in beeld gebracht moet worden. Voor overzicht gebruikt u een ander type camera dan voor gezichtsherkenning of kentekenregistratie.

Als u het wilt, verzorgt het NL-IPV ook de installatie van uw CCTV systeem!

Het NL-IPV werkt volgens de DHM Security Management® methode.
Deze methode biedt alle “instrumenten” die binnen organisaties nodig zijn om een sluitende beveiliging tegen onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten op te zetten. DHM Security Management® is inmiddels in beveiligend Nederland een bekend begrip. Het is een methodiek voor de gestructureerde opzet van de beveiliging binnen bedrijven en instellingen. Door het uitvoeren van een Interne Security Audit (ISA), beschikt je over een totaalpakket van beveiligingsmaatregelen. De methode biedt alle betrokkene bij de beveiliging de mogelijkheid om vanuit eenzelfde benadering veiligheid aan te pakken en zo nodig gezamenlijk op te lossen.