Gijzelingstraining

De gijzelingstrainingen zijn maatwerkproducten, die afgestemd worden op het beleid en veiligheidsprotocollen van de organisatie. Voor het intrainen van gedragsvaardigheden bestaat de basistraining uit 4 dagdelen.

Doel van de training
Een beweging op gang brengen naar verbetering in het veilig en verantwoord handelen tijdens een gijzeling, met als doel escalatie te voorkomen.
Na het volgen van de training zijn de deelnemers bekend met effectief gedrag tijdens verhoor, transport of verplaatsing, verblijf en bevrijding en in staat:

  • op een veilige, verantwoordelijke en adequate manier tijdens gijzeling te handelen.
  • eigen stressreacties onder controle te houden.
  • spanningscontrole technieken toe te passen.
  • de verschillende fases van gijzeling te herkennen en de do’s and don’ts tijdens deze fases.

Inhoud van de training
Om een situatie van overval of gijzeling constructief te kunnen hanteren is het van belang dat de deelnemers zich bewust worden van hun eigen gedrag tijdens spanningsvolle of agressieve situaties. Tijdens de training krijgen de cursisten inzicht in de manier hoe zij onder grote spanning tot bepaald gedrag komen en hoe zij deze kunnen beïnvloeden. Tijdens spanningscontrole oefeningen, ervaren deelnemers wat spanning met hen doet en hoe zij dit non-verbaal uiten. De deelnemers worden begeleid in het controleren van hun eigen spanning om van hieruit veilig en doelmatig te handelen. De theorie wordt in de praktijk gebracht met behulp van oefeningen en simulaties. De training kenmerkt zich door een praktijkgerichte en afwisselende opzet. Tijdens de training wordt er gewerkt met professionele acteurs en zal er een gijzelingssimulatie plaats vinden.

Voor wie is deze training geschikt?

Voor alle reizigers die zich naar risicogebieden begeven, hulpverleningsorganisaties, vertegenwoordigers, scheepvaart, ambassadepersoneel, luchtvaart, persoonsbeveiligers, enz.

Gijzeling
Hostage