Interventieteamtraining

Een interventieteam kan je het best vergelijken met de BHV (bedrijfshulpverlening). Een interventieteam opereert in twee of drietallen en wordt speciaal opgeleid om bijstand te verlenen wanneer de organisatie of haar medewerkers geconfronteerd worden met lastig gedrag of agressie. Het interventieteam is niet een groep uitsmijters. De bijstand van het interventieteam bestaat uit het plegen van ‘derde partij interventies’. Een interventieteam komt bij (geëscaleerde) situaties tussen twee andere partijen. Zij wordt daarmee de derde partij en pleegt haar interventie. Het uitgangspunt bij derde partij interventies is relatieherstel. De leden van een interventieteam leren een goede inschatting van de situatie te maken, met in acht name van de veiligheidsnormen binnen de organisatie. Het interventieteam leert om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden. Ook komt samenwerking met politie aan de orde en hoe een professionele aanhouding te doen. Rapportage, registratie en evaluatie van incidenten is belangrijk om een professioneel interventieteam operationeel te houden.Het voordeel van een interventieteam: De interventieteam leden;

 

  • zijn werkzaam binnen en loyaal naar de organisatie,
  • zijn bekend met de klantdoelgroep, collega’s en bedrijfswaarden en normen,
  • zijn productief in de organisatie aanwezig.
  • verhogen het interne veiligheidsgevoel en draagvlak,
  • zijn gemotiveerd om te interveniëren,
  • kunnen eventueel collegiale opvang en nazorg verlenen.

 

DE TRAINING GAAT UIT VAN DRIE KERNBEGRIPPEN:

Reageren

Het leren inschatten van situaties en welke positie in te nemen.
Verkennen van eigen ervaringen, waarden en normen en hoe deze van invloed kunnen zijn tijdens interventies.

Reguleren

Leren kennen van eigen primaire neigingen zoals ‘Vechten en Vluchten’.
Het herkennen van eigen emoties en irritaties en deze reguleren door zelfcontrole technieken.

Regisseren

Om te regisseren wordt gebruik gemaakt van de vaardigheden:
Contact maken, strijd negeren, kalmeren, corrigeren en fysieke sturing.
Tevens wordt geleerd praktisch te handelen bij de agressie soorten:

  • frustratie agressie
  • instrumentele agressie
  • psychopathologische agressie.
Interventieteam
Agressie aan de balie