Omgang met agressie

De training  ‘omgang met agressie’.

Voorafgaand aan agressie is er vaak sprake van afwijkend gedrag of een afwijkende situatie. Meer dan 70% van dit gedrag is non-verbaal. Het NL-IPV leert je hoe je dit gedrag kan herkennen en met welke vorm van agressie je te maken hebt. Wanneer je met afwijkend gedrag of agressie te maken krijgt, reageert je lichaam met Vlucht en Vecht reacties. Dit is ons natuurlijk overlevingssysteem. In deze training leer je om deze reacties bij jezelf te herkennen en te beïnvloeden. Zo kom je tot zelfcontrole! Wanneer je je eigen reacties kan beïnvloeden, kan je ook gedrag van anderen beïnvloeden. Hierdoor blijf je uit het actie-reactie patroon en kan je professioneel werken aan relatieherstel.

In de training “omgang met agressie” leer je;

  • het herkennen en inschatten van een agressieve situaties
  • omgang met verschillende agressiesoorten ; frustratie-, instrumentele-, en psychopathologische agressie
  • zelfcontrole-technieken
  • beïnvloedingstechnieken
  • oefenen van praktijksituaties

Het NL-IPV werkt tijdens de agressietrainingen met de onderdelen reactie, regulatie en regisseren. Deze noemen wij De 3 R’s  en ze zijn makkelijk te onthouden en geven de cursist inzicht in het ontstaan van agressie, de eigen reactie hierop en vaardigheden tot beïnvloeding van de agressie.

Agressie-, veiligheid- en geweldprotocollen zijn een goede basis voor deze training en worden wanneer aanwezig verwerkt in het trainingsprogramma.

In de agressie trainingen werken wij met professionele trainingsacteurs om tot een realistische weergave van de praktijk te komen. De acteurs reageren op gedrag van de deelnemers en geven feedback vanuit hun rol. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemer direct geconfronteerd wordt met het effect van zijn interne spanningen, neutraliteit en handelswijze naar de klant.

Na de training ga je naar huis met vaardigheden die je direct in de praktijk kan gebruiken en ben je instaat om agressie professioneel te beïnvloeden.