Ordegesprekken voor leidinggevende

Het voeren van een ordegesprek behoort vaak niet tot de dagelijkse werkzaamheden van een leidinggevende. Toch is het belangrijk om fatsoensnormen binnen een klantgerichte organisatie aan te halen,  met burgers die wangedrag hebben vertoond. “Boosheid mag, maar wangedrag – (dat hoeft niet per se agressief gedrag te zijn)- wordt niet getolereerd. Als iemand zich onfatsoenlijk gedraagt, kan dat leiden naar een ordegesprek.

In dat gesprek gaat het niet over waarom iemand wangedrag heeft vertoond, maar over het feit dat het hoe dan ook niet getolereerd wordt. Dat zijn korte gesprekken. Na zo’n gesprek wordt aan de klant gevraagd om zijn handtekening te zetten onder een tekst waarmee hij of zij garandeert zich bij ons nooit meer zo te gedragen.
Als een burger geen boodschap heeft aan zo’n ordegesprek wordt de dienstverlening voor bepaalde tijd opgeschort.

In deze training leert u;

  • Hoe je goed voorbereid het gesprek in gaat
  • De valkuilen van het ordegesprek
  • Afronding
  • Nazorg

Deze training wordt ondersteund met een praktische leidraad, die u na de training steeds weer handvat zal geven bij het voeren van een ordegesprek.

Opvang en nazorg
orde