De onderwijzer en agressie

De onderwijzer en agressie

Vroeg of laat kan je als onderwijzer te maken krijgen met boze ouders en/of leerlingen. Vaak is de oorzaak hiervan “slecht nieuws”.
Dit kan een afwijkend studieadvies zijn, maar ook schoolkeuze, onvoldoendes, het te laat aangeven dat iets niet goed gaat, de slechte lesopbouw of te weinig aandacht. Ouders zijn vandaag de dag erg mondig en weten zich goed voor te bereiden op een gesprek of zelfs confrontatie met de leerkracht.

Agressie in het onderwijs is verboden en geregeld via het programma “veilige publieke taak”
Als leerkracht bent je belast met een publieke taak en je valt daarmee onder ambtelijke beschermingsartikelen. Geef ouders echter wel de kans om hun gedrag aan te passen. In onze training leert je hoe je dat kan doen.