Veilige Publieke Taak

Werknemers met een publieke taak krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. En steeds vaker worden ze ook privé en via social-media belaagd vanwege hun werk.

Het NL-IPV wil agressie doen stoppen door werknemers en organisaties te leren hoe zij agressie kunnen herkennen en kunnen beïnvloeden. Dit doen wij door praktische trainingen te organiseren, maar ook door vooraf de organisatie te scannen op veiligheid, agressieprotocol, interviewen van werknemers en eventueel meelopen op de werkvloer.

Wie zijn belast met een publieke taak?

Onder de publieke taak vallen medewerkers van diverse organisaties in diverse sectoren die in dienst van of namens de overheid taken uitvoeren

  • Openbaar Bestuur, politici, medewerkers van de gemeente, stadswachten, parkeerwachten, toezichthouders, belastinginspecteurs, belastingdeurwaarders, boswachters.
  • Openbaar Vervoer / Infrastructuur, bijvoorbeeld buschauffeurs, trein- en tramconducteurs.
  • Onderwijs, leerkrachten, (con)rectoren, conciërges.
  • Sociale Zekerheid, medewerkers van uitkeringsinstanties.
  • Veiligheid / justitie, medewerkers van politie, brandweer, GHOR, DJI, arbeidsinspecteurs, private beveiligers (als zij taken uitvoeren voor de overheid).
  • Winkelpersoneel
  • Woningcorporaties, baliemedewerkers.
  • Zorg, ambulancepersoneel, ziekenhuispersoneel, medewerkers GGZ.
Veilige publieke taak