Gemeenten

Waardevolle inzichten in het veiligheidsgevoel van gemeenteambtenaren:

  • Ruim 61 procent van de gemeente-ambtenaren met een publieke taak heeft te maken gehad met agressie en geweld.
  • Agressie en geweld komt het meest voor onder werknemers handhaving en toezicht (70%)
  • Eén op de tien gemeente-ambtenaren met een publieke functie voelt zich regelmatig onveilig op het werk.
  • Handhavers en toezichthouders voelen zich het meest onveilig (25%).
  • Niet alleen slachtoffers van geweld, maar ook getuigen van geweld voelen zich onveiliger in hun werk.
  • Een medewerker die zich niet veilig voelt in zijn werk is minder tevreden met zijn werk,  heeft werkstress, vermijdt contact met klanten en verzuimt meer.
  • Medewerkers voelen zich veiliger door trainingen, duidelijke regels en procedures en heldere grenzen stellen aan agressief gedrag van klanten.

Veel gemeenten maken in plaats van beveiligers gebruik van interventiemedewerkers. Een groep van collega’s, vergelijkbaar met een BHV. De interventiemedewerker richt zich in eerste instantie op relatieherstel. Deze trend wordt steeds vaker door gemeenten overgenomen en leidt tot goede resultaten.

Het NL-IPV ontwikkelt maatwerk trainingen voor gemeenten.

Wijzen