Onderwijs

Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met agressie van zowel ouders als leerlingen. Op intimiderende of agressieve wijze proberen ouders soms leraren duidelijk te maken dat ze ontevreden zijn over het onderwijs van hun zoon of dochter. Voor onderwijspersoneel is een dergelijke confrontatie vaak schokkend. De negatieve effecten blijven niet beperkt tot het betrokken personeelslid, ook de schoolveiligheid staat onder druk.

Beleid
Om les te kunnen geven en leerlingen te kunnen begeleiden moet een leerkracht zich veilig voelen. Het is daarom belangrijk dat scholen stilstaan bij het in banen leiden van incidenten. Een school hoort te beschikken over een draaiboek voor afhandeling van agressie tegen personeel. Aan de hand van dit protocol weten alle betrokkenen hoe ze moeten handelen.

Incidenten voorkomen
Met een veiligheidsprotocol geeft een school duidelijkheid aan ouders over wat zij kunnen verwachten:

  • Duidelijke regels; leg vast in een contract wat de school biedt en wat de school van de ouders verwacht.
  • Grijp bij overtreding van deze regels helder in.
  • Zie ouders als opvoedingspartners; informeer en betrek hen tijdig.
  • Doe aan klantenservice.

Het NL-IPV heeft de volgende producten speciaal voor het onderwijs ontwikkeld:

  •  Workshop omgang met lastig gedrag van ouders en verzorgers.
  •  Training omgang met agressie.
  •  Workshop  “hoe houd ik regie in het tien minuten gesprek”.
  •  Advies en ontwikkeling veiligheidsprotocol.
  •  Regie team pesten
Boze ouder
Slechtnieuws