Ziekenhuis en zorginstellingen

Volgens de arbeidsinspectie geven werknemers in de zorg aan dat agressie ‘er nu eenmaal bijhoort’. Statistieken laten dit ook zien en geven aan dat agressie in de zorg een actueel een veel voorkomend probleem is.
Ten opzichte van andere beroepen loopt een medewerker in de zorg veel meer en grotere risico’s op situaties met agressie en lichamelijk geweld.

 

Agressie

Agressie in de zorg komt helaas veel voor. De gevaren zijn groot en de risico’s niet gering. De gevolgen van agressie in de zorg zijn; hogere ziekteverzuimpercentages en grotere neerslachtigheid bij medewerkers. Naast dat patiënten steeds mondiger zijn, zelf informatie van internet halen en de medici hiermee confronteren, zijn het vooral ook bezoekers als familieleden en vrienden die vaak vanuit frustratie de confrontatie opzoeken.

De trainingen van het NL-IPV zijn vooral van praktische aard. Door veel te oefenen in het aangeven van grenzen (wanneer en hoe) en op de juiste momenten te kalmeren, krijgt het personeel inzicht en controle op afwijkend gedrag en agressie. De volgende trainingen zijn zeer geschikt voor personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Trainingen:

  •  Omgang met agressie en lastig gedrag.
  •  Zelfcontrole en omgang met fysiek contact.
  •  Regie en collegiale ondersteuning bij agressie.
  •  Derde partij interventie.
  •  Collegiale opvang en nazorg.
Boos