Derde partij interventie voor leidinggevenden

Derde partij interventie. Een interventie vind plaats bij (geëscaleerde) situaties tussen twee andere partijen. Het uitgangspunt bij derde partij interventies is relatieherstel.

Je leert om een goede inschatting van de situatie te maken die je aantreft, met in acht name van de veiligheidsnormen binnen je eigen organisatie. Ook leer je om fysiek contact te vermijden.

Vaardigheden die aanbod komen zijn:

  • Contact maken en benaderingstechniek.
  • Zelfcontrole.
  • Fysieke sturing.
  • Regie.
  • Relatieherstel.
  • Samenwerken (ook met politie)

Na de training ben je bekend met een aantal interventietechnieken, die je direct kan gebruiken in je dagelijkse praktijk. Je kan zowel verbale als fysieke sturing toepassen tijdens situaties die dreigen te escaleren of geëscaleerd zijn. Je weet zelfcontrole-technieken toe te passen zodat je ten alle tijden een neutrale houding tegenover partijen weet te handhaven en regie kan behouden.

Interventieteam