Omgang met afwijkend gedrag tijdens huisbezoek

Je werkzaamheden uitvoeren bij iemand in de huiskamer, is van een hele andere orde dan de vertrouwde spreekkamer op kantoor! Je bent te gast en moet rekening houden met de ongeschreven huisregels van je klant. Dit is vaak geen probleem, mits we te maken krijgen met afwijkend gedrag van de klant of diens huisgenoten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Protocol huisbezoek.
  • Voorbereiding.
  • Aangeven van grenzen.
  • Regie voeren.
  • Beïnvloeden van gedrag.

Na de training weet je hoe je vooraf de juiste veiligheidsmaatregelen moet treffen. Kan je regisseren tijdens je bezoek en werken volgens protocol. Je kan onderscheid maken in gedrag en weet wanneer te kalmeren of te begrenzen.