PiT – Weerbaar Bestuur

Raadsleden zijn samen met wethouders en de burgemeester de eerste bestuurslaag binnen een gemeente. De besluiten die zij nemen hebben directe gevolgen voor burgers, die hier niet altijd blij mee zijn. Het komt steeds vaker voor dat politieke ambtsdragers worden bedreigd en geïntimideerd of zelfs fysiek aangevallen naar aanleiding van (mogelijke) besluiten. In 2009 kreeg 49% van de gemeenteraadsleden te maken met verbale agressie, fysieke agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Door de toenemende vraag van gemeenten wat zij hier tegen kunnen doen, heeft het NL-IPV een compact trainingsprogramma ontwikkeld. In dit programma wordt ingegaan op zelfcontrole en inzicht in agressie en beïnvloedingsvaardigheden.

Het trainingsprogramma duurt  3 uur en kan s’avonds plaatsvinden.
Voorafgaand krijgen de deelnemers ondersteunde theorie behorende bij de training.

De ambtsdragers worden bekend gemaakt met:

  • Verschillende vormen van agressie
  • Hoe deze te beïnvloeden
  • Inzicht in eigen gedragsneiging
  • Registratie in het GIR of ander programma
  • Wanneer aangifte doen met VPT- code
  • Routing binnen eigen Gemeente